House of Innovation Demo Options
House of Innovation
Det naturlige sted at starte

Ring: 7070 2800

7 gode råd hvis du søger investorkapital

8. september 2014

Mads Pauli, direktør i investeringsselskabet Chrispa og bestyrelsesformand i Business Angels Syddanmark, har følgende gode råd hvis du søger kapital.

 

1. Erkend dine styrker og svagheder. En investor kan også være behjælpelig med kontakt til folk der besidder kompetencer, som du ikke er så stærk på.

2. Hav en realistisk vurdering af din idé/virksomheds værdi. En god idé på et stykke papir er ikke automatisk kr. 100 mill. værd.

3. Hav en gennemarbejdet forretningsplan. Svagheder vil vise sig før eller siden og en investor løser ikke dine problemer.

4. Den rette sammensætning af kompetencer er afgørende for om forretningen bliver en succes.

5. Vær klar til at afgive ejerandele. Det kan både være til partnere, rådgivere eller bestyrelsesmedlemmer.

6. Vær afklaret med hvad du vil med din virksomhed. En investor er interesseret i vækst mhb. på at sælge med fortjeneste. Det harmonerer ikke så godt hvis dit mål “bare” er at være herre i eget hus.

7. Anskueliggør at din virksomhed på sigt kan blive interessant for andre virksomheder. Det vil øge chancen for at kunne få kapital

Print Friendly, PDF & Email