House of Innovation Demo Options
House of Innovation
Det naturlige sted at starte

Ring: 7070 2800

Wecademy er månedens iværksætter

1. januar 2015

Hvem er WECADEMY?

Et stærkt netværk af vidensressourcer med fokus på digital videns- formidling og Blended Learning.

Der er meget at vinde for danske virksomheder, hvis de sætter fokus på at digitalisere deres møder, deres medarbejdertræning og videndeling. Reduktion i omkostningerne på rejser, lokaleleje og forplejning, øget kvalitet og service, mere innovation og forretnings- udvikling er bare nogle af gevinsterne ved at samarbejde med Wecademy.

Anne-Mette Rønholt er Founder af Wecademy og startede sin virksomhed i sommeren 2014. “Jeg rådgiver virksomheder om læring og videndeling på et strategisk niveau. Jeg faciliterer møder og læring via digitale classrooms, hvor der er plads til rigtig mange deltagere. Der er ikke tale om E-learning. Vi er i samme rum på samme tid.

Efter mange år som ansat i et amerikansk rekrutteringsfirma og sidenhen i det offentlige uddannelsessystem har jeg lært at kundens behov ændrer sig og derfor er det nødvendigt at være agil. Virksomheder vil og kan ikke længere undvære deres medarbejder flere uger i træk i forbindelse med kurser- og efteruddannelse. Med de nye tekniske muligheder kan vi skære den tid og de penge væk, der førhen blev brugt på kørsel og overnatning. Derudover kan undervisning gennemføres i kortere lektioner, hvor medarbejderen kan være med hjemmefra eller direkte mens vedkommende er på arbejde.“

I Wecademy trækkes der på en vifte af dygtige og passionerede freelancere og så samarbejder de desuden med læringskonsulenter fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark. Konsulenterne udgør et fleksibelt team og udfører konkrete læringsprojekter indenfor change management, projektledelse, lederudvikling, digitalisering, coaching, sales, innovation, simulationstræning ved brug af profes- sionelle skuespillere, introduktion af nye medarbejdere og læring på arbejdspladsen. Wecademy tager altid hensyn til pædagoiske og kommunikative metoder. Anne-Mette har senest en baggrund som Chefkonsulent på Innovationsfabrikken i Kolding.

“Her har jeg igennem flere år rådgivet virksomheder og kommuner indenfor læring og udvikling, både ved brug af interne som eksterne konsulenter.”
“Videndeling er øverst på agendaen hos virksomheder og organisationer verden over. Der findes flere hundrede forskellige løsninger, der understøtter og optimerer deling af viden. Wecademy vil ikke blot understøtte men facilitere videndeling både internt og eksternt i organisationen. Vi gør det muligt at samle alle ressourcer, kommunikation og interaktion på et sted,” fortæller Anne-Mette.

Wecademy har allerede etableret et digital netværk imellem nogle af Danmarks største virksomheder. “Senest havde vi besøg af en gæsteunderviser fra Seattle. Vi står for alt fra oprettelse af møderum til modtagelse af tilmeldinger samt opfølgning. Vi giver feedback på præsentationer og faciliterer chatten, polls og kapitelopsætningen. Vi sørger for at udsende links til møderummet. Kunden skal ikke tænke på andet end sit indhold.” fortæller Anne-Mette, der allerede nu få måneder efter at være gået i gang, kan se at virksomheden er en succes og lige rammer kundernes behov.

“Vi bor i House of Innovation som er et inspirerende iværksætter- og rådgivningshus i hjertet af Kolding. Et dynamisk omdrejnings- punkt for innovation og iværksætteri – det naturlige sted at starte. I House of Innovation arbejdes der ihærdigt på at skabe succeser for idérige sjæle. Det er vi stolte af at være en del af. Vi tror nemlig på, at netværk og et inspirerende miljø er vigtigt for udvikling af gode idéer. Vi ønsker at være i et fællesskab som kan tåle høj snak og godt humør.”

Print Friendly, PDF & Email